DSC_9936w

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2302 อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยนายพิภพ  ฟู่เจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กทพ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนตามแนวเขตทางพิเศษใน กิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจำปี 2557 จำนวน 30 ทุน เป็นเงินทุนละ 10,000 บาท รวม 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลนและเป็นการช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในบริเวณใกล้แนวเขต ทางพิเศษอีกด้วย

DSC_9929

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
การทำงานหม้อน้ำ
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
การทำงานหม้อน้ำ
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล