DSC_5922

วันนี้ (12 มี.ค.57) นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนายวิทยา ผิวผ่อง   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟัง รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน ไปประกอบ   ในการพิจารณาดำเนินโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด

โดย ผู้ว่า กทพ. ได้กล่าวว่า โครงการนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งด้านการรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึ่ง กทพ.ได้วางแผนต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษอุดรรัถยาไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32   บริเวณ อ.บางปะหัน รวมถึงมีทางเชื่อมต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรด้วย รวมระยะทาง 35 กิโลเมตร   ใช้เวลาศึกษารายละเอียด 15 เดือน (1 พ.ย.56 – 31 ม.ค.58)

 

ข้อมูลสนับสนุนโดย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล