DOT.jpg

        กรมการท่องเที่ยว โดยนายภาษิต พุ่มชูศรี รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมข้าราชการของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและกรมการท่องเที่ยว ในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
การทำงานหม้อน้ำ
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
รีเลย์ในรถยนต์
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่
VDO Clip
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
การทำงานหม้อน้ำ
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
รีเลย์ในรถยนต์
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่