ยังเป็นข้อถกเถียงไม่มีที่สิ้นสุดว่า ทำไมเราซื้อรถมาแล้วเป็นป้ายทะเบียนสีแดง แต่ใช้งานจริงถึงโดนจับ ใครที่มีข้อสงสัยเรามีคำตอบให้ครับ…

170201_Tabai_04

รู้หรือไม่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนสีแดงที่ติดมาตอนที่เราซื้อรถมาใหม่คืออะไร?

รถป้ายแดงคือรถที่ได้รับอนุญาติให้ใช้ได้เฉพาะในกิจการของผู้จำหน่าย หรือซ่อมแซมรถยนต์ เพื่อนำไปส่งให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ที่นำรถมาซ่อมแซม โดยให้ใช้ได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้รถป้ายแดงได้ เนื่องจากเป็นรถที่ยังไม่จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีอย่างถูกต้อง ผู้ที่นำรถป้ายแดงมาใช้ขับขี่บนท้องถนนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ซึ่งรถป้ายแดงได้รับการอนุโลมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเป็นแผ่นทะเบียนป้ายที่ออกให้จากทางราชการ จะมีสมุดบันทึกคู่มือประจำรถควบคู่กันเสมอ เพื่อยืนยันว่าแผ่นป้ายแดงนี้เป็นแผ่นป้ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ให้ขับในกรณีทั่วไปบนท้องถนน แต่ถ้าเป็นป้ายแดงที่ได้รับการอนุญาติถูกต้อง ก็จะได้รับการอนุโลม แต่ต้องไม่ละเลยการกรอกรายการใช้รถในเล่มทุกครั้งที่เดินทาง

170201_Tabai_02

ทำไมขับตอนกลางคืนถึงโดนเรียกจับ?

ส่วนในเรื่องห้ามขับตอนกลางคืนเพราะแผ่นทะเบียนป้ายแดงเป็นป้ายชั่วคราวที่ออกแทนสามารถหมุนเวียนนำไปใช้ได้ โดยการหมุนเวียนเปลี่ยนคันรถไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ อีกทั้งยังมีสีเข้ม อ่านได้ยากตอนกลางคืน ดังนั้นหากเกิดเหตุอะไรไม่ชอบมาพากลตอนกลางคืน นอกจากจะอ่านเลขทะเบียนยากแล้ว ถ้าอ่านออกการติดตามหรือค้นหารถคันจริงที่ใช้ป้ายนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ จะยุ่งยากกว่าการตามรถที่มีป้ายถาวรแล้ว และอีกกรณีคือรถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแดงยากต่อการติดตามถ้าหากเกิดถูกโจรกรรม เพราะเป็นรถใหม่ยังไม่จดทะเบียน มีแต่ป้ายแดงเท่านั้นทำให้ยากต่อการติดตาม

ดังนั้นการขับรถป้ายแดงต้องขออนุญาติตามกฎพื้นฐานเดิมของการใช้รถป้ายแดง ซึ่งปัจจุบันยังมีการบังคับใช้ครบถ้วน โดยมีสาระสำคัญคือ ทุกครั้งที่ใช้รถเดินทาง ต้องกรอกรายละเอียดในรายการใช้รถในสมุดคู่มือฯ ให้ครบถ้วนแล้วจะสามารถใช้รถได้เฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก (เวลากลางวัน) เท่านั้น (ไม่ใช่ 6.00-18.00น.) แต่ถ้าหากจะใช้รถตอนมืด เวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น (เวลากลางคืน) ไม่ว่าจะค่ำ ดึก หรือเช้ามืด นอกจากจะกรอกรายละเอียดแล้ว จะต้องขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน (จะต้องมีลายมือชื่อนายทะเบียนของทางราชการในรายการใช้รถ) หากมีการฝ่าฝืนในข้อใด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

170201_Tabai_03

อย่าลืมนะครับถ้าต้องการใช้รถป้ายแดงในการเดินทางต่างจังหวัด หรือออกใช้งานยามค่ำคืนผู้ใช้รถต้องกรอกสมุดคู่มือทุกครั้ง (และต้องมีลายมือชื่อนายทะเบียนของทางราชการในรายการใช้รถ) เพื่อความปลอดภัยในการเรียกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แสดงความคิดเห็นใน ขับรถป้ายแดง…โดนเรียกจับ ?
Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท