นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2557 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 83,983 คัน  ลดลง 46.7%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,813 คัน ลดลง 55.8%  รถเพื่อการพาณิชย์   49,170 คัน ลดลง 37.5% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 40,797 คัน ลดลง 38.5% 

 

car2  ประเด็นสำคัญ

1.)   ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม มีปริมาณการขาย 83,983 คัน ลดลง 46.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 55.8% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 37.5% เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการลงทุน รวมถึงการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ลดลง

2.)   ตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 224,171 คัน ลดลง 45.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 55.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 36.6% เป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการปรับเข้าสู่สมดุลของตลาดรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก

 3.)    ตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนแนวโน้มทรงตัว จากดัชนีการขายตามฤดูกาลชี้ว่าตลาดรถยนต์เดือนเมษายนจะมียอดขายน้อยที่สุดในไตรมาสสอง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่เดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ผู้บริโภคจะจับจ่ายใช้สอยไปกับการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าการใช้จ่ายในด้านอื่น แต่อย่างไรก็ดีการจัดงานมอเตอร์โชว์ในช่วงต้นเดือนจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญของตลาดรถยนต์         

  

car2  ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2557

1.)    ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 83,983 คัน ลดลง 46.7%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า      30,673 คัน      ลดลง      35.4%        ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           16,345 คัน     ลดลง      25.9%        ส่วนแบ่งตลาด 19.5%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       9,111 คัน      ลดลง      68.3%        ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

2.)    ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,813 คัน ลดลง 55.8%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,602 คัน      ลดลง     26.5%                   ส่วนแบ่งตลาด 41.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,355 คัน       ลดลง    67.2%          ส่วนแบ่งตลาด 24.0%

อันดับที่ 3 นิสสัน        3,770 คัน      ลดลง   76.3%           ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

3.)    ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  40,797 คัน ลดลง 38.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      15,235 คัน      ลดลง     41.1%                   ส่วนแบ่งตลาด 37.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           15,215 คัน      ลดลง     22.8%                   ส่วนแบ่งตลาด 37.3%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,824 คัน       ลดลง     46.6%                   ส่วนแบ่งตลาด 9.4%

 *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,032 คัน

อีซูซุ 2,185 คัน – โตโยต้า 1,916 คัน – มิตซูบิชิ 654 คัน – เชฟโรเลต 260 คัน – ฟอร์ด 17 คัน

 4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up  ปริมาณการขาย 35,765 คัน ลดลง 40.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      13,319 คัน      ลดลง     41.1%                   ส่วนแบ่งตลาด 37.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,030 คัน      ลดลง     33.2%                   ส่วนแบ่งตลาด 36.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,170 คัน       ลดลง     40.1%                   ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,170 คัน ลดลง 37.5%                    

อันดับที่ 1 อีซูซุ           16,345 คัน      ลดลง     25.9%                   ส่วนแบ่งตลาด 33.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      16,071 คัน      ลดลง     41.9%                   ส่วนแบ่งตลาด 32.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      3,824 คัน       ลดลง     46.6%                   ส่วนแบ่งตลาด 7.8%

 

car2 สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2557

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 224,171 คัน ลดลง 45.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      84,215 คัน      ลดลง      32.7%        ส่วนแบ่งตลาด 37.6%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           42,644 คัน     ลดลง      32.0%        ส่วนแบ่งตลาด 19.0%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      22,361 คัน      ลดลง      69.0%        ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 90,282 คัน ลดลง 55.3%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      39,370 คัน      ลดลง     27.0%       ส่วนแบ่งตลาด 43.6%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า      19,157 คัน      ลดลง    69.2%          ส่วนแบ่งตลาด 21.2%

อันดับที่ 3 นิสสัน        9,313 คัน      ลดลง   71.8%           ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  111,019 คัน ลดลง 37.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      42,410 คัน      ลดลง     36.0%                   ส่วนแบ่งตลาด 38.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          39,685 คัน      ลดลง     29.5%                   ส่วนแบ่งตลาด 35.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      10,218 คัน      ลดลง     50.8%                   ส่วนแบ่งตลาด 9.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 14,051 คัน
โตโยต้า 5,401 คัน – อีซูซุ 6,048 คัน – มิตซูบิชิ 1,812 คัน – เชฟโรเลต 735 คัน – ฟอร์ด 55 คัน

 4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up  ปริมาณการขาย 96,968 คัน ลดลง 39.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      37,009 คัน      ลดลง     35.7%                   ส่วนแบ่งตลาด 38.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          33,637 คัน      ลดลง     39.4%                   ส่วนแบ่งตลาด 34.7%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      8,406 คัน       ลดลง     43.8%                   ส่วนแบ่งตลาด 8.7%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 133,889 คัน ลดลง 36.6%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      44,845 คัน      ลดลง     37.1%                   ส่วนแบ่งตลาด 33.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          42,644 คัน      ลดลง     32.0%                   ส่วนแบ่งตลาด 31.9%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      10,218 คัน      ลดลง     50.8%                   ส่วนแบ่งตลาด 7.6%

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล