นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2556 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น
100,289 คัน ลดลง 22.6% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 51,006 คัน ลดลง 16.4% รถเพื่อการพาณิชย์ 49,283 คัน ลดลง 28.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 40,519 คัน ลดลง 32.9%     

japanese-car1

ประเด็นสำคัญ

1)      ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมมีปริมาณการขาย 100,289  คัน ลดลง 22.6%  โดยเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 51,006 คัน ลดลง 16.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 49,283 คัน ลดลง 28.1% รวมถึงรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 40,519 คัน ลดลง 32.9% ทั้งนี้ตลาดรถยนต์ที่ลดลงเป็นการลดเข้าสู่ระดับการขายปกติที่ประมาณ 100,000 คันต่อเดือน

2)      ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 939,342 คัน เพิ่มขึ้น  8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายสะสมที่ 450,548 คัน เพิ่มขึ้น 17.6%
ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายสะสมที่ 488,794 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 0.8% อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ดีการเร่งส่งมอบรถค้างจองในช่วงต้นปีและกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถที่เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 2 นั้นมีส่วนสำคัญในการชะลอการลดลงของตลาดที่กำลังปรับเข้าสู่ภาวะการขายในระดับปกติ

3)      ตลาดรถยนต์ในเดือน กันยายน แนวโน้มทรงตัว ตามสภาวะปกติของตลาด แม้ 4 เดือนที่ผ่านมาจะปรับลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ดัชนีฤดูกาลชี้ว่าเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่มียอดขายสูงสุดในไตรมาส3 ประกอบกับการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนมีส่วนทำให้อัตราการเติบโตในเดือนกันยายนทรงตัว

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนสิงหาคม 2556

1.)     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 100,289 คัน ลดลง 22.6%                              

     อันดับที่ 1 โตโยต้า   31,231 คัน             ลดลง        29.8%      ส่วนแบ่งตลาด  31.1%   

     อันดับที่ 2 ฮอนด้า   15,762 คัน             ลดลง        13.2%      ส่วนแบ่งตลาด 15.7%    

     อันดับที่ 3 อีซูซุ       14,276 คัน             ลดลง        24.6%      ส่วนแบ่งตลาด 14.2%

  

2.)     ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 51,006 คัน ลดลง 16.4%                                

     อันดับที่ 1 ฮอนด้า    14,525 คัน             ลดลง        18.5%      ส่วนแบ่งตลาด 28.5%    

     อันดับที่ 2 โตโยต้า   13,706 คัน             ลดลง        29.8%      ส่วนแบ่งตลาด 26.9%    

     อันดับที่ 3 นิสสัน      5,758 คัน             ลดลง        12.8%      ส่วนแบ่งตลาด 11.3%     

 

3.)     ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 40,519 คัน ลดลง 32.9%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  15,972 คัน             ลดลง        29.7%      ส่วนแบ่งตลาด 39.4%     

     อันดับที่ 2 อีซูซุ      12,265 คัน              ลดลง        30.6%      ส่วนแบ่งตลาด 30.3%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    3,696 คัน              ลดลง        50.9%      ส่วนแบ่งตลาด  9.1%     

     *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 3,691 คัน

       โตโยต้า 2,074 คัน – มิตซูบิชิ 987 คัน – เชฟโรเลต 545 คัน – ฟอร์ด 43 คัน – อีซูซุ 42 คัน

 

4.)     ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 36,828 คัน ลดลง 30.7%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  13,898 คัน             ลดลง       29.8%      ส่วนแบ่งตลาด 37.7%     

     อันดับที่ 2 อีซูซุ       12,223 คัน              ลดลง        29.7%      ส่วนแบ่งตลาด 33.2%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    2,709 คัน              ลดลง        44.7%      ส่วนแบ่งตลาด  7.4%     

 

5.)  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,283 คัน ลดลง 28.1%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า    17,525 คัน             ลดลง        29.7%      ส่วนแบ่งตลาด 35.6%      

     อันดับที่ 2 อีซูซุ       14,276 คัน             ลดลง        24.6%      ส่วนแบ่งตลาด 29.0%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ     3,696 คัน             ลดลง        50.9%      ส่วนแบ่งตลาด  7.5%     

 

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2556

 

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 939,342 คัน เพิ่มขึ้น  8.2%                              

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  302,713 คัน            ลดลง        9.4%        ส่วนแบ่งตลาด 32.2%   

     อันดับที่ 2 ฮอนด้า 163,259 คัน             เพิ่มขึ้น    87.7%         ส่วนแบ่งตลาด 17.4%   

     อันดับที่ 3 อีซูซุ     149,413 คัน             เพิ่มขึ้น     12.4%        ส่วนแบ่งตลาด 15.9%   

 

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 450,548 คัน เพิ่มขึ้น 17.6%                                

     อันดับที่ 1 ฮอนด้า 146,890 คัน             เพิ่มขึ้น     73.0%        ส่วนแบ่งตลาด 32.6% 

     อันดับที่ 2 โตโยต้า 127,055 คัน             ลดลง      13.5%       ส่วนแบ่งตลาด 28.2% 

     อันดับที่ 3 นิสสัน    53,818 คัน              ลดลง       2.9%         ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

 

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 408,183 คัน ลดลง 3.9%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  162,546 คัน            ลดลง        6.0%        ส่วนแบ่งตลาด 39.8%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     132,204 คัน             เพิ่มขึ้น      8.7%        ส่วนแบ่งตลาด 32.4%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   40,291 คัน            ลดลง       31.0%                 ส่วนแบ่งตลาด  9.9%   

       *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 38,517 คัน

       โตโยต้า 20,545 คัน – มิตซูบิชิ 11,362 คัน – เชฟโรเลต 4,952 คัน – อีซูซุ 1,316 คัน – ฟอร์ด 342 คัน

 

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 369,666 คัน ลดลง 2.5%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  142,001 คัน            ลดลง        5.6%        ส่วนแบ่งตลาด 38.4%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     130,888 คัน             เพิ่มขึ้น    10.0%         ส่วนแบ่งตลาด 35.4%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   28,929 คัน             ลดลง      28.0%        ส่วนแบ่งตลาด  7.8% 

 

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 488,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า 175,658 คัน              ลดลง       6.2%         ส่วนแบ่งตลาด 35.9%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     149,413 คัน              เพิ่มขึ้น   12.4%           ส่วนแบ่งตลาด 30.6%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  40,291 คัน                  ลดลง     31.0%         ส่วนแบ่งตลาด   8.2%

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล