นวัตกรรมการผลิตรถยนต์ของ Honda

บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมสายการประกอบรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่มีสายการผลิตหลักรวมกับระบบการผลิตแบบเซลล์ (Cell Production System) เป็นครั้งแรกของโลก โดยเรียก รูปแบบสายการผลิตนี้ว่า ARC Line (Assembly Revolution Cell) และได้เริ่มนำมาใช้ ในสายงานการประกอบรถยนต์ที่โรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่
ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแห่งแรกของโลก

Honda-ARC Line

ARC Line ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ มีความทันสมัยและโดดเด่น แตกต่างจากระบบสายการผลิตแบบเดิม ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะรับผิดชอบการประกอบชิ้นส่วนเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น โดยเป็นการประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากับตัวถังรถยนต์ที่เคลื่อนที่มาตามสายพานการผลิต แต่ในทางกลับกัน ระบบการผลิตแบบเซลล์นั้น พนักงานหนึ่งคนจะรับผิดชอบการผลิตและประกอบชิ้นส่วนในหลายขั้นตอน

สำหรับ ARC 1 หน่วยมีพนักงาน 4 คน ทำงานบนสายพานการผลิตที่มีตัวถังรถยนต์ 1 คัน และชิ้นส่วนประกอบครบเซ็ท เพื่อการประกอบให้เข้ากับตัวถังรถยนต์ โดยพนักงานจะประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ในขณะที่สายการผลิตจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆ พร้อมกับตัวถังรถยนต์ แตกต่างจากระบบสายการผลิตแบบเดิม ที่พนักงานจะเลือกชิ้นส่วนประกอบให้ตรงกับรุ่นของรถยนต์คันถัดไปที่ไหลมาตามสายพานการผลิต และต้องเดินไปพร้อมๆ กับตัวถังรถยนต์ เพื่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านั้น ดังนั้น สายการผลิตแบบ ARC Line จึงช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าของพนักงานในสายการผลิต ในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน

bkasia37654__mg_0759

นอกจากนั้น สายการผลิตแบบ ARC Line พนักงานหนึ่งคนจะรับผิดชอบการผลิต และประกอบชิ้นส่วนในหลายขั้นตอน จึงทำให้พนักงานได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการผลิตได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในสายการผลิตให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถเสนอแนะความเห็นจากทีมการผลิตไปสู่ทีมการพัฒนาได้ในอนาคต
เทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ใน ARC Line

ARC Unit: ARC 1 หน่วย ประกอบด้วย การทำงานของสายพานการผลิตที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวถังรถยนต์ที่ยึดติดอยู่บนแพลตฟอร์ม ชิ้นส่วนประกอบตัวถัง และพื้นที่การทำงานสำหรับพนักงานแต่ละคนประจำหน่วย สายการทำงานของพนักงานแต่ละคนจึงไม่ทับซ้อนกัน ทำให้พนักงานทั้ง 4 คนสามารถประกอบชิ้นส่วนของรถยนต์หนึ่งคันได้พร้อมๆ กัน จึงช่วยลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
สายการผลิตแบบเดิม  สำหรับการจัดส่งชิ้นส่วนนั้น สายพานการผลิตมีรูปร่างที่เป็นลักษณะวงกลม ทำให้สามารถลำเลียงกล่องบรรจุชิ้นส่วนเข้าสู่ต้นสายการประกอบ และเก็บกล่องเปล่าที่ปลายสายการประกอบได้ในจุดเดียวกัน จึงช่วยลดจุดการรับและส่งชิ้นส่วนเข้าสู่สายการประกอบ และลดการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการรับและส่งชิ้นส่วนภายในโรงงานได้ประมาณร้อยละ 10

นอกจากนั้น  ARC แต่ละหน่วยยังสามารถเพิ่มเข้าไปในสายการผลิตได้ จึงทำให้โรงงานสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของสายการผลิตให้มีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการผลิตในอนาคต รวมถึงการเพิ่มรุ่นการผลิตได้อีกด้วย
ระบบพลูโต (Proficiency Learning and Ushering Targb-thaihonda-a-20160514et for Operator: PLUTO System) เป็นระบบรองรับการบริหารและการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาระดับทักษะของพนักงานในสายการผลิตแบบ ARC Line ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพการประกอบรถยนต์ในระดับสูง โดย ARC แต่ละหน่วย ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์
แทบเล็ตในพื้นที่การทำงาน ที่มีระบบให้คำแนะนำในรูปแบบภาพและเสียง เช่น การชี้แนะลำดับการประกอบชิ้นส่วนที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ พนักงานตรวจสอบคุณภาพจะสามารถตรวจสอบรถยนต์แต่ละคันได้ทันทีที่ Q-GATE ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพที่อยู่ถัดจาก ARC Line โดยสามารถแสดงข้อผิดพลาดในการประกอบได้ทันที เมื่อพบข้อผิดพลาดในการประกอบ ระบบจะส่งผลการตรวจสอบกลับไปยังพนักงานผู้รับผิดชอบในสายการผลิต และถ้ามีข้อผิดพลาดใด
เกิดขึ้น ระบบจะแสดงข้อความเตือนบนหน้าจอ เมื่อพนักงานเปิดระบบการทำงานสำหรับการประกอบรถยนต์คันถัดไป ด้วยการทำงานของระบบพลูโตจึงมั่นใจได้ในการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
honda_arc_line_cover-1300x722

ระบบ DiSC (Distribution Set-pack Control) : ทำงานร่วมกันกับการวางแผนการผลิตในการจัดส่งชิ้นส่วนประกอบไปยังพนักงาน ในสายการผลิตแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม ภายในสายงานการควบคุมการรับและส่งชิ้นส่วนที่อยู่ติดกับ ARC Line เมื่อพนักงานจัดเตรียมชิ้นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์คันถัดไปสัญญาณไฟที่ชั้นเก็บชิ้นส่วนจะสว่างขึ้น เพื่อแสดงถึงตำแหน่งของชิ้นส่วนที่จำเป็นในการประกอบ ระบบนี้ช่วยให้การจัดเตรียมชิ้นส่วนเพื่อส่งเข้าสู่สายการผลิตได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และสามารถรองรับการประกอบรถยนต์หลากหลายรุ่นได้พร้อมๆ กันอีกด้วย

แสดงความคิดเห็นใน นวัตกรรมการผลิตรถยนต์ของ Honda
Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท