Nippon

นายสืบพงศ์ พูนศรัทธา ประธานบริหาร บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนสีทาอาคารแห่งใหม่ของสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย เป็นมูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อให้การก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในฐานะที่นิปปอนเพนต์เป็นผู้อุปถัมภ์ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ มาโดยตลอด  โดยในโอกาสนี้ นายสุนทร  ปิติทานันท์ นายกสมาคมสหมิตรฯ และคณะกรรมการสมาคม ได้เดินทางมารับมอบด้วยตัวเอง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
การทำงานหม้อน้ำ
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
การทำงานหม้อน้ำ
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล