Nissan unlocks solutions to transform the way we live and drive

    ซานาดะ กล่าวว่า เราเชื่อว่าอี-เพาเวอร์ เป็นก้าวที่เป็นความจริงมากที่สุดในการใช้พลังงานไฟฟ้า นอกจากการเปิดตัวการขับเคลื่อนแบบใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว นิสสัน ยังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นผ่านการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและการบริหารแบบให้เป็นแบบท้องถิ่นในตลาดสำคัญอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญ

Nissan LEAF e+

    การประกาศดังกล่าวจัดขึ้นภายที่งานนิสสัน ฟิวเจอร์ส (Nissan Futures) ในฮ่องกง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้นำอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่รัฐ และสื่อมวลชนจากทั่วภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย การจัดงานทั้งสามวันในครั้งนี้รวบรวมผู้พูดที่มีอิทธิพล ร่วมหารือเกี่ยวกับวิธีการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะและการทำให้เทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการขับขี่”

Nissan e-POWER

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล