IMG_5250

คุณเกษม  อิสระพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด ต้อนรับ คุณมณเฑียร  ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมตามโครงการ “ผู้ว่าพาเยี่ยมสถานประกอบกิจการจังหวัดเพชรบุรี” ณ โรงงานผลิตผ้าเบรก บริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการ แนะนำบริการของหน่วยงานสังกัดต่างๆ ของจังหวัดให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและทดสอบเบรก และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานอีกด้วย

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล