DSC_5237

กทพ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพิจารณาการเชื่อมต่อทางพิเศษ  จากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเชื่อมต่อสองเมืองหลวงของไทย

วันนี้ ( 5 มีนาคม 2557 ) เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) และ นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพิจารณาการเชื่อมต่อ   ทางพิเศษจากกรุงเทพมหานคร เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้จะเป็นทางพิเศษสายแรกที่เชื่อมต่อสองเมืองหลวงไทย กรุงเทพมหานครสู่พระนครศรีอยุธยา

นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. เปิดเผยรายละเอียดว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในวันนี้ นับเป็นก้าวแรกของการก่อสร้างทางพิเศษเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      อดีตเมืองหลวงของไทย อีกทั้งยังมีความสำคัญเป็นเมืองมรดกโลก กทพ. จึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วม   ในการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมีโครงการที่จะดำเนินการขยายทางพิเศษอุดรรัถยาออกไปจนถึงอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคำนึงถึงการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเดินทาง ขนส่งสินค้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจนี้ เป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการ    พิจรณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชื่อมต่อทางพิเศษจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการร่วมมือกันระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการทางพิเศษอุดรรัถยา – พระนครศรีอยุธยา
  2. เพื่อการประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแผนงานการดำเนินโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
  3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามและมีผลบังคับใช้ ซึ่ง กทพ. และ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

DSC_5251

อนึ่ง โครงการทางพิเศษสายนี้ คือ โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา – พระนครศรีอยุธยา จะมีแนวสายทางต่อเชื่อมจากทางพิเศษอุดรรัถยาที่บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน อำเภอบางปะอิน ผ่าน          อำเภอพระนครศรีอยุธยาไปสิ้นสุดที่อำเภอบางปะหัน บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32  รวมระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนให้มีการเชื่อมต่อจากทางพิเศษฯไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอีกด้วย

 

สนันสนุนข้อมูลจาก Expressway Authorithy Thailand

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล