Mazda_1

    บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับประเทศไทยและทั่วโลก ด้วยการเตรียมพัฒนารถยนต์ในอนาคตที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถปล่อยไอเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO 5 โดยเฉพาะการร่วมมือกันแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน  ปัจจุบันรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศไทยผ่านมาตรฐาน EURO 4 จากความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ดร. สมชาย  หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยการรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดย ดร. ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และแนวทางการกำหนดมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศเป็น EURO 5 โดย นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้รวมทั้ง นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท