มร. โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนเรื่องความล่าช้าในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิจากบริษัท มิตซูเชียงราย (999) จำกัด รวมไปถึงบริษัทในกลุ่ม 999  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พะเยา และน่าน บริษัทฯ จึงใคร่ขอชี้แจงถึงสาเหตุและแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ดังนี้

mitsubishi-lancer-ex-minor-change-2011-02

สาเหตุของปัญหา            ภายหลังจากการซื้อรถกับทาง บริษัท มิตซูเชียงราย (999) จำกัด และ บริษัทในกลุ่ม 999 ลูกค้าสามารถใช้รถได้ตามปกติแต่ไม่สามารถดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากบริษัทดังกล่าวใช้วงเงินจากสถาบันการเงินในการซื้อรถจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แต่หลังจากขายรถให้ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวแล้วกลับไม่ได้ชำระค่ารถยนต์คืนให้กับสถาบันการเงิน

 

มาตรการในการแก้ไข     

1)       บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหน่วยงานประสานงานและช่วยเหลือลูกค้าซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทนายความ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประสานงานและจัดทำแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลประทบจากกรณีดังกล่าว

2)       บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการประสานงานไปยังลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสอบถามถึงปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า โดยคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลากระบวนพิจารณา

 

ทั้งนี้ มร. มูราฮาชิ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า “บริษัทฯ มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะเป็นการทำธุรกรรมร่วมกันระหว่างผู้จำหน่ายกับสถาบันการเงิน อีกทั้งยังมีเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถละเลยได้ ดังนั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบและดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด เราจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขได้ในเร็ววันรวมทั้งจะสร้างความเชื่อมั่นตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ามิตซูบิชิต่อไป”

 

ลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-9500 วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล