มิตรแท้ 

            คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการแถลงข่าว ประจำปี 2557 ณ ห้อง Fahrenheit ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาการแถลงข่าวสรุปได้ ดังนี้…

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีเบี้ยรับประกันภัยรวมทั้งสิ้นกว่า 2,953 ล้านบาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบสามล้านบาท) โดยจำแนกเป็นเบี้ยประกันภัยประเภท Motor กว่า 96 % ที่เหลือเป็นเบี้ยประกันภัยประเภท Non Motor และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18% เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,502 ล้านบาท

สำหรับปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมไว้ที่ 3,600 ล้านบาท (สามพันหกร้อยล้านบาท) คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 22% โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตด้วย อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการทำงานของตัวแทนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบการฝึกอบรมตัวแทนและพนักงานในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้เป็นตัวแทนและพนักงานที่มีคุณภาพขององค์กร ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อสร้างความพอใจและประทับใจให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ของมิตรแท้ประกันภัย นับเป็นโฉมใหม่ของวงการประกันภัยส่งท้ายปี 2556 ที่ผ่านมา เมื่อบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มิตรแท้เพิ่มค่า ออกสู่ตลาด โดยมีความโดดเด่นที่มีความคุ้มครองชดเชยเพื่อให้ลูกค้ายิ้มได้ยามเมื่อรถยนต์เกิดเหตุ ได้แก่ 1. เงินชดเชยรายได้รายวัน วันละ 3,000 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยในต้องนอนอพักรักษาตัวอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถยนต์ 2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อม ครั้งละ 3,000 บาท และ 3. เงินชดเชย 50,000 บาท กรณีรถยนต์สูญหาย หรือ เสียหายโดยสิ้นเชิงจาก ไฟไหม้ การชน หรือ พลิกคว่ำ ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,700 บาท ต่อ ปีเท่านั้น และต้อนรับศักราชใหม่ 2557 ด้วยการส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ มิตรแท้หนึ่งเดียว ป1 เก๋ง Eco” ออกสู่ตลาด กรมธรรม์ตัวนี้มีความโดดเด่นที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์เก๋งเล็กอายุ 1- 8 ปี แบบประกันภัยชั้น 1 แต่เบี้ยประกันภัยต่ำมาก โดยเริ่มต้นเพียง 7,900 บาท ต่อ ปีเท่านั้น รับประกันภัยรถยนต์เก๋งเล็กครอบคลุมถึง 5 ยี่ห้อ รวม 8 รุ่น ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแบบซ่อมอู่และซ่อมห้างได้ด้วย ทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายน 2556 มิตรแท้ประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ ป1 มิตรแท้หนึ่งเดียว สำหรับรถเก๋งขนาดเล็ก – กลาง – ใหญ่ – SUV – MPV ไปแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของมิตรแท้ประกันภัยนั้น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงาน App Mittare อันทันสมัยขึ้นมาใหม่สำหรับตัวแทนของมิตรแท้ประกันภัยที่มีอยู่กว่า 30,000 คนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยในปี 2557 นี้ตัวแทนจะสามารถทำธุรกรรมประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ได้ด้วยความสะดวกสบายอย่างมาก ซึ่งจะช่วยลดการเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเฟสแรก Application ที่พัฒนาจะรองรับด้วยระบบ Android และจะสามารถรองรับระบบ iOS ได้ในเฟสต่อไปประมาณเดือนมีนาคม Mittare App ที่มิตรแท้ประกันภัยพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะนี้จะเป็นการเสริมศักยภาพการทำงานของตัวแทนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเหนือความคาดหมาย

นอกจากระบบปฏิบัติการทางด้านการขายแล้ว มิตรแท้ประกันภัยยังได้ดำเนินการ Renovate เว็บไซต์ www.mittare.com ให้มีหน้าตาที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและจะพยายามใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการสื่อสารและเพิ่มการเข้าถึงการประกันภัยของลูกค้าประชาชนทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Fan Page มิตรแท้ประกันภัย www.facebook.com/Mittare คือ อีกเทคโนโลยีใหม่ในยุค Social Media ที่มิตรแท้ประกันภัยให้ความสำคัญและนำมาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสำนักงานใหญ่กับตัวแทนและกับลูกค้ามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 นี้ มิตรแท้ประกันภัยได้วางแผนงานที่จะทำให้ Fan Page ดังกล่าวเป็นการสื่อสารแบบ Two way Communication มากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมสนุกในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการมอบสาระความรู้เกี่ยวกับประกันภัยอย่างครอบคลุม เพื่อให้เป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์สมัยใหม่ที่สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ปี 2557 คือ ปีทองของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่จะแสดงศักยภาพและประกาศศักดาอย่างภาคภูมิว่า เราคือ ตัวจริง แห่งวงการประกันภัยและจะเป็น มิตรแท้ ของประชาชนคนไทยตลอดไปที่พร้อมจะมอบความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยอันหลากหลายรูปแบบด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยได้อุ่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สินทุกประเภทให้สมดังคำขวัญที่ว่า มิตรแท้ประกันภัย มิตรแท้ของคุณ

 

 

ข้อมูลสนับสนุนโดย
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท