7 กค. 2560 –  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายมงคลนิมิตร  เอื้อเชิดกุล  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  ร่วมทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์  “เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย  100%”  โดยได้รับเกียรติ จาก นาย เกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์  รองนายกเทศมนตรี นครตรัง เป็นประธานในพิธี

15314

โครงการนี้ เป็นความร่วมมือกับสมาคม

ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย  โดยได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  พร้อมมอบหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานให้แก่ชุมชน  พิธีจัดขึ้นที่ เทศบาลนครตรัง

15315

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ได้เรียนรู้กฏจราจรและความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย  100%  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางท้องถนนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

15316

กิจกรรมนี้  เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน  นอกจากนี้ เอสโซ่ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก  ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย โดยตั้งเป้าไว้ว่า “จะต้องไม่ให้ใครได้รับบาดเจ็บ” ในการปฏิบัติงาน  รวมถึง ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชุมชน และ ความปลอดภัยทางท้องถนน

15317 15318 15319 15375 15379 15387

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท