7 กค. 2560 –  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายมงคลนิมิตร  เอื้อเชิดกุล  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์  ร่วมทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์  “เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย  100%”  โดยได้รับเกียรติ จาก นาย เกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์  รองนายกเทศมนตรี นครตรัง เป็นประธานในพิธี

15314

โครงการนี้ เป็นความร่วมมือกับสมาคม

ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย  โดยได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  พร้อมมอบหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานให้แก่ชุมชน  พิธีจัดขึ้นที่ เทศบาลนครตรัง

15315

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ได้เรียนรู้กฏจราจรและความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย  100%  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางท้องถนนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

15316

กิจกรรมนี้  เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการป้องกันอุบัติภัยทางท้องถนน  นอกจากนี้ เอสโซ่ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก  ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย โดยตั้งเป้าไว้ว่า “จะต้องไม่ให้ใครได้รับบาดเจ็บ” ในการปฏิบัติงาน  รวมถึง ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชุมชน และ ความปลอดภัยทางท้องถนน

15317 15318 15319 15375 15379 15387

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
การทำงานหม้อน้ำ
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
การทำงานหม้อน้ำ
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่
มอเตอร์สตาร์ท