รีเลย์ในรถยนต์

relay01

หากผู้ถึงรีเลย์ทุกคนคงนึกถึงระบบไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันแต่รู้ไหมว่ามันมาเกี่ยวข้องกับรถยนต์อย่างไร อยากรู้แล้วใช้ไหมครับ ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเจ้า รีเลย์ กันก่อนเลย

relay_bosch

อุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ไฟลำดับที่สอง (secondary switch) หรือที่เราๆเรียกกันว่า “รีเลย์” ส่วนใหญ่จะใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการกระแสไฟฟ้าสูง แต่ตัวรีเลย์นั้นอาจทำงานได้ด้วยแรงดันต่ำตั้งแต่ 3 Volt ไปจนถึง 24 Volt และ รีเลย์ ที่ใช้กันในรถยนต์นั้นจะเป็นรีเลย์ที่มีลักษณะเฉพาะ ทำงานด้วยแรงดัน 12 Volt รีเลย์ที่ใช้กันในรถก็จะมีดังนี้

  • รีเลย์ไฟเลี้ยว (แฟลชเชอร์)

flasherrelay

  • รีเลย์ไฟหน้ารถ

relay

  • รีเลย์พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำ

valeo_relay1

  • รีเลย์ตู้แอร์(คอยล์)เย็น
  • ปัมพ์เชื้อเพลิง(ระบบหัวฉีด)
  • รีเลย์ช่วยสตาร์ท

starter_relay

  • รีเลย์แตร

horn_relay

  • อื่นๆ

1381675727-relay0502-o

หน้าที่การทำงานของ รีเลย์ อย่างที่ได้บอกกันไปแล้วนั้นคือ ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ไฟลำดับที่สอง (secondary switch) โดยเราจะได้จากขาขอรีเลย์นั้นว่าจะมีกว่า 2 ขา นั้นคือชนิดของ รีเลย์ ที่จะแบ่งตามจำนวนขาจะมีตั้งแต่ รีเลย์สามขา รีเลย์สี่ขา รีเลย์ห้าขา หรือมากกว่า แต่การทำงานจะคล้ายๆกันนั้นคือจะมีขาที่ต่อกับไฟเข้าหรือขั้วบวกรีเลย์สองขา ขาหนึ่งจะต่อกับไฟตรงจากแบตเตอรี่ส่วนอีกขาหนึ่งจะต่อเข้ากับสวิช์อันดับหนึ่ง

qJ9l6e

การทำงานหลักๆจะเป็นการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่เข้ามายัง รีเลย์ ให้กลายเป็นสนามแม่เหล็กไปขยับสวิทช์อันดับสองในตัวรีเลย์ส่งกระแสที่ต่อตรงจากแบตเตอรี่เข้าไปสู้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ รีเลย์จึงมีความสำคัญในการถนอมอุปกรณ์ที่เป็นสวิทช์อันดับหนึ่ง นั้นคือ สวิทช์ที่เราใช้ในห้องโดยสาร หรือตัวเซนเซอร์ที่สังการรีเลย์ เพราะจะเป็นตัวรับไฟมาเลี้ยงตลอดเวลา ถ้าเป็นสวิทช์ตรงอาจเกิดการไหม้และยากต่อกระซ้อมบำรุง นอกจากนี้รีเลย์ยังสามารถเอามาใช้ประยุคในการใช้งานชิ้นส่วนไฟฟ้าได้หลายจุดในสวิทช์เดียวอีกด้วย

แสดงความคิดเห็นใน รีเลย์ในรถยนต์
Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล