ภาพข่าว 1

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนบริษัทในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ในงานสัมมนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเยียวยาและช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ” แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ภาพข่าว 2

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากทาง
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
การทำงานหม้อน้ำ
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
การทำงานหม้อน้ำ
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล