สรุปยอดขายรถยนต์เดือนกันยายน 2556‏

รายงานสถิติการขายรถยนต์เดือนกันยายน 2556 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น
94,945 คัน ลดลง 28.4% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 47,304 คัน ลดลง 30.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 47,641 คัน ลดลง 26.0% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 39,891 คัน ลดลง 29.1%     

japanese-car1

ประเด็นสำคัญ

1)      ตลาดรถยนต์เดือนกันยายนมีปริมาณการขาย  94,945  คัน ลดลง 28.4%  โดยเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 47,304 คัน ลดลง 30.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 47,641 คัน ลดลง 26.0% รวมถึงรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 39,891 คัน ลดลง 29.1% สำหรับการลดลงของตลาดรถยนต์ในเดือนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการชะลอส่งมอบรถยนต์ในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ประกอบกับการชะลอการตัดสินใจของลูกค้าที่รอการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นสำคัญจากหลายค่ายในเดือนตุลาคม

2)      ตลาดรถยนต์สะสม 9 เดือน มีปริมาณการขาย 1,034,287 คัน เพิ่มขึ้น  3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายสะสมที่ 497,852 คัน เพิ่มขึ้น 10.3%
ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายสะสมที่ 536,435 คัน ลดลง 2.3% อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการปรับตัวเข้าสู่ภาวะการขายในระดับปกติ อย่างไรก็ดีการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะมีส่วนทำให้ตลาดรถยนต์โดยรวมไม่ลดลงมากนัก

3)      ตลาดรถยนต์ในเดือน ตุลาคม แนวโน้มทรงตัว แม้ว่าดัชนีการขายตามฤดูกาลจะชี้ว่าไตรมาสสุดท้ายจะมียอดขายสูงสุดและเดือนตุลาคมจะมียอดขายเป็นอันดับสองของไตรมาส ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายและการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆในเดือนนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดอาจส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์โดยรวม

 

 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนกันยายน 2556

 

1.)     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย  94,945 คัน ลดลง 28.4%                              

     อันดับที่ 1 โตโยต้า   31,186 คัน             ลดลง        33.0%      ส่วนแบ่งตลาด  32.8%   

     อันดับที่ 2 ฮอนด้า   13,679 คัน             ลดลง        29.7%      ส่วนแบ่งตลาด 14.4%    

     อันดับที่ 3 อีซูซุ       11,923 คัน             ลดลง        30.1%      ส่วนแบ่งตลาด 12.6%

  

2.)     ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 47,304 คัน ลดลง 30.7%                                 

     อันดับที่ 1 โตโยต้า    13,725 คัน            ลดลง        32.7%      ส่วนแบ่งตลาด 29.0%    

     อันดับที่ 2 ฮอนด้า   12,678 คัน             ลดลง        31.9%      ส่วนแบ่งตลาด 26.8%    

     อันดับที่ 3 นิสสัน      6,612 คัน             ลดลง        36.3%      ส่วนแบ่งตลาด 14.0%     

 

3.)     ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 39,891 คัน ลดลง 29.1%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  15,923 คัน             ลดลง        34.3%      ส่วนแบ่งตลาด 39.9%     

     อันดับที่ 2 อีซูซุ      10,307 คัน              ลดลง        34.5%      ส่วนแบ่งตลาด 25.8%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    4,067 คัน              ลดลง        37.9%      ส่วนแบ่งตลาด 10.2%     

     *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 3,823 คัน

       โตโยต้า 2,017 คัน – มิตซูบิชิ 1,343 คัน – เชฟโรเลต 387 คัน – ฟอร์ด 42 คัน – อีซูซุ 34 คัน

 

4.)     ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 36,068 คัน ลดลง 27.2%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  13,906 คัน             ลดลง       33.9%      ส่วนแบ่งตลาด 38.6%     

     อันดับที่ 2 อีซูซุ       10,273 คัน              ลดลง        33.3%      ส่วนแบ่งตลาด 28.5%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    2,724 คัน              ลดลง        37.5%      ส่วนแบ่งตลาด  7.6%     

 

5.)  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 47,641 คัน ลดลง 26.0%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า    17,461 คัน             ลดลง        33.3%      ส่วนแบ่งตลาด 36.7%      

     อันดับที่ 2 อีซูซุ       11,923 คัน             ลดลง        30.1%      ส่วนแบ่งตลาด 25.0%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ     4,067 คัน             ลดลง        37.9%      ส่วนแบ่งตลาด  8.5%     

 

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กันยายน 2556

 

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,034,287 คัน เพิ่มขึ้น  3.4%                              

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  333,899 คัน            ลดลง       12.3%       ส่วนแบ่งตลาด 32.3%   

     อันดับที่ 2 ฮอนด้า 176,938 คัน             เพิ่มขึ้น    66.2%         ส่วนแบ่งตลาด 17.1%   

     อันดับที่ 3 อีซูซุ     161,336 คัน             เพิ่มขึ้น      7.6%        ส่วนแบ่งตลาด 15.6%   

 

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 497,852 คัน เพิ่มขึ้น 10.3%                                

     อันดับที่ 1 ฮอนด้า 159,568 คัน             เพิ่มขึ้น     54.1%        ส่วนแบ่งตลาด 32.1% 

     อันดับที่ 2 โตโยต้า 140,780 คัน             ลดลง      15.8%       ส่วนแบ่งตลาด 28.3% 

     อันดับที่ 3 นิสสัน    60,430 คัน              ลดลง       8.1%         ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

 

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 448,074 คัน ลดลง 6.8%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  178,469 คัน            ลดลง        9.4%        ส่วนแบ่งตลาด 39.8%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     142,511 คัน             เพิ่มขึ้น      3.7%        ส่วนแบ่งตลาด 31.8%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   44,358 คัน            ลดลง       31.7%                 ส่วนแบ่งตลาด  9.9%   

       *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 42,340 คัน

       โตโยต้า 22,562 คัน – มิตซูบิชิ 12,705 คัน – เชฟโรเลต 5,339 คัน – อีซูซุ 1,350 คัน – ฟอร์ด 384 คัน

 

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 405,734 คัน ลดลง 5.3%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  155,907 คัน            ลดลง        9.1%        ส่วนแบ่งตลาด 38.4%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     141,161 คัน             เพิ่มขึ้น     5.1%         ส่วนแบ่งตลาด 34.8%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   31,653 คัน             ลดลง      28.9%       ส่วนแบ่งตลาด  7.8% 

 

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 536,435 คัน ลดลง  2.3%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า 193,119 คัน              ลดลง       9.5%         ส่วนแบ่งตลาด 36.0%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     161,336 คัน              เพิ่มขึ้น    7.6%           ส่วนแบ่งตลาด 30.1%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  44,358 คัน                  ลดลง     31.7%         ส่วนแบ่งตลาด   8.3%

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล