สรุปยอดขายรถยนต์เดือนตุลาคม 2556‏

 

japanese-car1

ประเด็นสำคัญ

1)      ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคมมีปริมาณการขาย  88,989  คัน ลดลง 37.7%  โดยเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 41,878 คัน ลดลง 42.0% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 47,111 คัน ลดลง 33.3% รวมถึงรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 39,469 คัน ลดลง 35.7% สำหรับการลดลงของตลาดรถยนต์ในเดือนนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการรอการเปิดตัวของรถยนต์รุ่นสำคัญในช่วงปลายเดือนตุลาคม ประกอบกับการลดกำลังการผลิตของรถยนต์หลายรุ่นเพื่อเตรียมสำหรับการเปิดตัวรุ่นใหม่

2)      ตลาดรถยนต์สะสม 10 เดือน มีปริมาณการขาย 1,123,268 คัน ลดลง 1.8% เป็นการลดลงครั้งแรกของอัตราการเติบโตของยอดขายสะสมในปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาด รถยนต์นั่งมีปริมาณการขายสะสมที่ 539,730 คัน เพิ่มขึ้น3.1% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายสะสมที่ 583,538 คัน ลดลง 5.9% เป็นผลจากการลดลงของการส่งมอบรถยนต์คันแรก ประกอบกับการลดกำลังการผลิตของรถยนต์นั่งรุ่นสำคัญหลายรุ่นเพื่อปรับเข้าสู่การผลิตรุ่นใหม่

3)      ตลาดรถยนต์ในเดือน พฤศจิกายน แนวโน้มทรงตัว แม้ว่าดัชนีการขายตามฤดูกาลจะชี้ว่าเดือนพฤศจิกายนจะมียอดขายใกล้เคียงกับเดือนตุลาคม แต่รถยนต์รุ่นสำคัญหลายรุ่นที่เปิดตัวในเดือนตุลาคมจะเริ่มส่งมอบในเดือนนี้ ตลอดจนความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขายและงานมอเตอร์เอ็กซ์โปจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งอาจมีผลต่อตลาดรถยนต์

 

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนตุลาคม 2556

1.)     ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย  88,989 คัน ลดลง 37.7%                              

     อันดับที่ 1 โตโยต้า   31,709 คัน             ลดลง        35.4%      ส่วนแบ่งตลาด  35.6%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ       12,947 คัน             ลดลง        35.8%      ส่วนแบ่งตลาด 14.5%    

     อันดับที่ 3 ฮอนด้า   11,530 คัน             ลดลง        45.8%      ส่วนแบ่งตลาด 13.0%

  

2.)     ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 41,878 คัน ลดลง 42.0%                                 

     อันดับที่ 1 โตโยต้า    14,823 คัน            ลดลง        26.7%      ส่วนแบ่งตลาด 35.4%    

     อันดับที่ 2 ฮอนด้า   10,633 คัน             ลดลง        45.9%      ส่วนแบ่งตลาด 25.4%    

     อันดับที่ 3 นิสสัน      4,744 คัน             ลดลง        57.9%      ส่วนแบ่งตลาด 11.3%     

 

3.)     ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 39,469 คัน ลดลง 35.7%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  15,419 คัน             ลดลง        43.6%      ส่วนแบ่งตลาด 39.1%     

     อันดับที่ 2 อีซูซุ      11,402 คัน              ลดลง        36.5%      ส่วนแบ่งตลาด 28.9%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    4,114 คัน              ลดลง        38.6%      ส่วนแบ่งตลาด 10.4%     

     *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 3,654 คัน

       โตโยต้า 2,172 คัน – มิตซูบิชิ 1,036 คัน – เชฟโรเลต 406 คัน – ฟอร์ด 25 คัน – อีซูซุ 15 คัน

 

4.)     ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,815 คัน ลดลง 34.3%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  13,247 คัน             ลดลง       44.3%      ส่วนแบ่งตลาด 37.0%     

     อันดับที่ 2 อีซูซุ       11,387 คัน              ลดลง        34.6%      ส่วนแบ่งตลาด 31.8%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ    3,078 คัน              ลดลง        34.7%      ส่วนแบ่งตลาด  8.6%     

 

5.)  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 47,111 คัน ลดลง 33.3%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า    16,886 คัน             ลดลง        41.5%      ส่วนแบ่งตลาด 35.8%      

     อันดับที่ 2 อีซูซุ       12,947 คัน             ลดลง        35.8%      ส่วนแบ่งตลาด 27.5%     

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ     4,114 คัน             ลดลง        38.6%      ส่วนแบ่งตลาด  8.7%     

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ตุลาคม 2556

 

1) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,123,268 คัน ลดลง 1.8%                              

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  365,608 คัน            ลดลง       14.9%       ส่วนแบ่งตลาด 32.5%   

     อันดับที่ 2 ฮอนด้า 188,468 คัน             เพิ่มขึ้น     47.6%        ส่วนแบ่งตลาด 16.8%   

     อันดับที่ 3 อีซูซุ     174,283 คัน             เพิ่มขึ้น      2.4%        ส่วนแบ่งตลาด 15.5%   

 

2) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 539,730 คัน เพิ่มขึ้น 3.1%                                

     อันดับที่ 1 ฮอนด้า 170,201 คัน             เพิ่มขึ้น     38.2%        ส่วนแบ่งตลาด 31.5% 

     อันดับที่ 2 โตโยต้า 155,603 คัน             ลดลง      17.0%       ส่วนแบ่งตลาด 28.8% 

     อันดับที่ 3 นิสสัน    65,174 คัน              ลดลง      15.4%        ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

 

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 487,543 คัน ลดลง 10.1%

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  193,888 คัน            ลดลง       13.6%       ส่วนแบ่งตลาด 39.8%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     153,913 คัน             ลดลง       0.9%         ส่วนแบ่งตลาด 31.6%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   48,472 คัน            ลดลง       32.3%                 ส่วนแบ่งตลาด 9.9%   

       *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 45,994 คัน

       โตโยต้า 24,734 คัน – มิตซูบิชิ 13,741 คัน – เชฟโรเลต 5,745 คัน – อีซูซุ 1,365 คัน – ฟอร์ด 409 คัน

 

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 441,549 คัน ลดลง 8.6%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า  169,154 คัน            ลดลง       13.4%       ส่วนแบ่งตลาด 38.3%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     152,548 คัน             เพิ่มขึ้น     0.5%         ส่วนแบ่งตลาด 34.5%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ   34,731 คัน             ลดลง      29.5%       ส่วนแบ่งตลาด  7.9% 

 

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 583,538 คัน ลดลง  5.9%                    

     อันดับที่ 1 โตโยต้า 210,005 คัน              ลดลง      13.3%       ส่วนแบ่งตลาด 36.0%   

     อันดับที่ 2 อีซูซุ     174,283 คัน              เพิ่มขึ้น    2.4%           ส่วนแบ่งตลาด 29.9%   

     อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  48,472 คัน                  ลดลง     32.3%         ส่วนแบ่งตลาด   8.3%

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล