ดูแลฟิล์มรถยนต์

วันนี้เรามาดูกันว่าก่อนจะไปติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์เราควรรู้อะไร อย่างแรกเลยเรามาดูชนิดของฟิล์มกรองแสงกันก่อนฟิล์มกรองแสงรถยนต์แบ่งกันมาได้ตามสังเกตุ 4 แบบ นั้นก็คือ ฟิล์มธรรมดา,ฟิล์มปรอท,ฟิล์มอินฟราเรด และ ฟิล์มนิรภัย นอกจากนั้นยังต้องรู้เรื่องของกฎหมายที่อาจจะทำให้ค้างคาใจอยู่ มาเริ่มกันเลย

V12414083-10

ว่าด้วยของกฎหมายของการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์นั้นได้ถูกยกเลิกขอบังคับไปแล้วตั้งแต่ปี 2543 จึงทำให้ไม่มีข้อบังคับในการติดฟิล์มว่าจะมืดเท่าไหร่ แต่การติดฟิล์มก็จะไปคาบเกี่ยวกับชพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ว่าด้วยเรื่องของส่วนควบ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น ข้อกฎหมายนี้จะขึ้นกับฟิลม์ที่มีโลหะฉาบอยู่สะท้อนเยอะๆสะท้อนแสงเยอะจะเข้าข่ายการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่ มีการสะท้อนแสงสูง แต่ถ้าน้อยๆจะไม่เป็นไร

ส่วนเจ้าตัวเปอร์เซนของฟิล์มนั้นมาจากความเข้มของฟิล์ม เช่น ฟิล์มกรองแสงมีค่าความเข็ม 70 เปอร์เซนนั้นจะบอกว่าในแสง 100 เปอร์เซน ที่มีจะยอมให้แสงผ่านมาในห้องโดยสารเพียง 30 เปอร์เซ็นเท่านั้น

ต่อไปมาดูว่าฟิล์มแต่ละอย่างจะต่างกันอย่างไร(ข้อมูลดีๆจาก 3M และ www.smarttecfilm.com )

ฟิล์มธรรมดา คือฟิล์มที่ไม่มีส่วนผสมของโลหะหรือสารอื่นใดที่ช่วยในการลดคลื่นรังสีความร้อน จะมีโครงสร้างหลักๆ 2 แบบ

  • ชนิดสีผสมกาว (Color in adhesive)

Film_Color_in_adhesive

  •  ชนิดสีอยู่ในเนื้อฟิล์ม (Color in P.E.T.)

Film_Color_in_PETโดยถ้าเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของทั้ง 2 ชนิด จะได้การเปรียบเทียบดังนี้

ด้าน ชนิดสีผสมกาว ชนิดสีอยู่ในเนื้อฟิล์ม
คุณภาพการลดความร้อน 30-50% 30-50%
ราคา 800-1000 บาท / คัน 1200-1500 บาท/คัน
อายุการใช้งาน 1-3 ปี 5-7 ปี
วิสัยทัศน์ในการมองจากภายใน ค่อนข้างขุ่นมัว ดีกว่า

ฟิล์มปรอท หรือ ฟิล์มเคลือบโลหะ และฟิล์มลดความร้อน คือฟิล์มที่นำโลหะเข้ามาเป็นส่วนผสมในการผลิต โดยในปัจจุบันที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ชนิด

  • ชนิดสีผสมกาวเคลือบด้วยแผ่นโลหะ (Color in adhesive with Metalized P.E.T.)

FilmMetalized_PET

  • ชนิดสีอยู่ในเนื้อฟิล์มเคลือบด้วยแผ่นโลหะ (Color in P.E.T. with Metalized P.E.T.)

FilmPET_Metalized_PET

 

ด้าน ชนิดสีผสมกาวเคลือบโลหะ ชนิดสีอยู่ในเนื้อฟิล์มเคลือบโลหะ
คุณภาพการลดความร้อน 35-85% 35-90%
ราคา 2000-3000 บาท / คัน 3000-5000 บาท/คัน
อายุการใช้งาน 3-5 ปี 7-10 ปี
วิสัยทัศน์ในการมองจากภายใน ค่อนข้างขุ่นมัว ดีกว่า

ฟิล์มอินฟราเรด (Infrared Film) เป็นฟิล์มชนิดที่เคลือบสารพิเศษในการไปตัดรังสีอินฟราเรดได้ดี ซึ่งรังสีอินฟราเรดเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความร้อน (ดูการลดความร้อนของฟิล์มในช่วงต่อไป) แต่จากการโฆษณาทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าสามารถลดความร้อนได้ดี โดยใช้ตัวเลขในการลดรังสีอินฟราเรดเป็นตัวโฆษณาและมีราคาที่สูงมาก ทำให้ตลาดไม่ค่อยตอบรับเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบันมีสินค้าประเภทนี้ที่มีราคาถูกลงให้ได้เลือกกันมากขึ้น

 

InfraredFilm

 

ฟิล์มนิรภัย (Safety Film) เป็นฟิล์มชนิดที่มีความหนาตั้งแต่ 4 MIL ขึ้นไป (1 MIL = 1/1000 นิ้ว) มีทั้งชนิดลดความร้อนและไม่ลดความร้อน ส่วนมากจะใช้ในงานอาคารสูงเพื่อยึดกระจกไว้เวลากระจกแตก

broken_glass

 

 

 

 

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล