เตือนใจกฏหมายก่อนหยุดยาว

ประกันอุบัติเหตุรถยนต์

รู็ไหมครับว่าการขับขี่รถยนต์แต่ละครังคือการเอาขาข้างหนึ่งของคุณเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว คุณจะต้องมีความรับผิดชอบกับการขับขี่นั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะขาอีกข้างหนึ่งของคุณพร้อมที่จะเขาไปอยู่ในคุกได้ทุกเมื่อเพียงคุณขับขี่อย่างประมาทเพียงนิดเดียวก็สามารถสร้างความเสียหายให้คนรอบข้างได้

แน่นอนการหยุดยาวครั้งนี้ทุกคนที่มีรถก็อยากได้รับความสะดวกสบายกันทุคนแต่ของให้รู้ไว้ว่าถ้าทุกคนรักษากฎจราจรอุบัติเหตุต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น หยุดทุกครั้งก็มีคนตายทุกครั้งเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถ

สอนลูกเรื่องอุบัติเหตุ-01

เรามาดูข้อกฎหมายที่ต้องโดนแน่ๆหากทำความผิดกันก่อนนะครับ00

มาตรา 78 ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ ในทางซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ความ ช่วยเหลือตามสมควรและพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลข ทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย

hit-and-run

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนี้ไป หรือไม่แสดงตัว ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำ ความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี้ หรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกเดือนนับแต่ วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเกี่ยวกับการกระทำความผิดและให้ตกเป็นของรัฐ

inner-25-01

มาตรา 160 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าการไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 78 เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย ผู้ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และสุดท้ายหากเป็นการกระทำโดยประมาทก็ตามก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกัน กับมาตรา 291

Air compressor

มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาท และการกระทำนั้นเป็นเหตุ ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท

***อันนี้เป็นแค่ มาตรากฎหมายเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าคุณได้ขึ้นศาลกันจริงๆแล้วหละก็บอกไว้เลยว่ายาวกว่านี้หลายเท่าครับ***

p17eudos3d1dbm1s084sb1naj147b5

ถึงบทควานี้จะเป็นแค่ตัวหนังสือแต่ก็ขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนมาช่วยกันรักษากฎหมายเพื่อสังคมที่ดีกันเถอะครับ เราทุกคนไม่อยากเห็นใครต้องร้องไห้กับการเสียชีวิตของคนที่เขารักและไม่มีใครหรอกครับที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วจะมีความสุขอยู่ได้ แต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะดึงมันกลับมาได้แล้วก็ขอให้แสดงความรับผิดชอบให้ดีที่สุดแล้วกันครับ ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางพักผ่อนอย่างปลอดภัยและมีความสุขกับวันหยุดยาวตั้งอยู่ในสตินะครับด้วยความรักจาก motorsolutionfm

แสดงความคิดเห็นใน เตือนใจกฏหมายก่อนหยุดยาว
Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล