04

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมผลักดันธุรกิจส่งออกของไทยปี 2557 ทุกรูปแบบ หลังคาดการณ์ธุรกิจส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวถึงร้อยละ 3.5-3.6 คาดเป้าหมายส่งออกปีนี้เติบโตได้ถึงร้อยละ 5 พร้อมเดินหน้าเชิญชวนผู้ส่งออกไทยและบริษัทข้ามชาติเข้าร่วมโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นปี 2557 (PM Award 2014) เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจส่งออกไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ  และตอกย้ำความมั่นใจแก่ธุรกิจส่งออกไทยด้วยการส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยผลักดันยอดการส่งออกเต็มสูบทั้งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ การโรดโชว์ร่วมกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ รวมทั้งจัดอบรมสัมมนาตลอดปี

03

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “การส่งออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกซบเซา ประเทศไทยก็ยังคงขับเคลื่อนการค้าการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าที่จะขยายการส่งออกอยู่ที่ 5% โดยในเดือนมกราคม 2557 มีมูลค่าการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 17,907 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ยอดการส่งออกยังขยายตัวอยู่ในตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดสหภาพยุโรป ขยายตัว 4.6% ตลาดญี่ปุ่นขยายตัว 1.8% และตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัว 0.4%”

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล และพัฒนาด้านการส่งออกของไทย      จึงจัดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister’s Business Enterprise Award หรือ PM Awardจำนวน 7 ประเภทรางวัล รวม 31 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกลลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ประเทศในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน รางวัล PM Award จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญในการตอกย้ำความเชื่อมั่นและเป็นเครื่องการันตีคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย”

“ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมฯ ได้แก่ 1) ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี  2) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางกรมฯ อาทิ การได้รับสิทธิ์นำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ 3) การได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ ในลำดับแรก เช่นการจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ 4) การได้รับสิทธิ์สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนาและการฝึกอบรมเชิงลึก 5) การได้รับสิทธิ์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust  Mark 6) การได้รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากกรมเป็นประจำทาง mobile application “DITP Connect” 7) การได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ได้รับรางวัล “PM Award Membership List” ซึ่งต่อไปกรมจะจัดกิจกรรมการตลาดให้เป็นพิเศษเฉพาะสมาชิกกลุ่ม หรือจัดโซนพิเศษให้ในกิจกรรมที่กรมฯ จัด เป็นต้น  8) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ หนังสือ PM’s Award Directory นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 9) การได้รับสิทธ์ใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขาย ”นางนันทวัลย์กล่าว

01

 

 

ข้อมูลสนับสนุนโดย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล