04

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมผลักดันธุรกิจส่งออกของไทยปี 2557 ทุกรูปแบบ หลังคาดการณ์ธุรกิจส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวถึงร้อยละ 3.5-3.6 คาดเป้าหมายส่งออกปีนี้เติบโตได้ถึงร้อยละ 5 พร้อมเดินหน้าเชิญชวนผู้ส่งออกไทยและบริษัทข้ามชาติเข้าร่วมโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นปี 2557 (PM Award 2014) เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจส่งออกไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ  และตอกย้ำความมั่นใจแก่ธุรกิจส่งออกไทยด้วยการส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยผลักดันยอดการส่งออกเต็มสูบทั้งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ การโรดโชว์ร่วมกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบ รวมทั้งจัดอบรมสัมมนาตลอดปี

03

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “การส่งออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกซบเซา ประเทศไทยก็ยังคงขับเคลื่อนการค้าการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าที่จะขยายการส่งออกอยู่ที่ 5% โดยในเดือนมกราคม 2557 มีมูลค่าการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 17,907 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ยอดการส่งออกยังขยายตัวอยู่ในตลาดหลัก ได้แก่ ตลาดสหภาพยุโรป ขยายตัว 4.6% ตลาดญี่ปุ่นขยายตัว 1.8% และตลาดสหรัฐอเมริกาขยายตัว 0.4%”

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแล และพัฒนาด้านการส่งออกของไทย      จึงจัดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister’s Business Enterprise Award หรือ PM Awardจำนวน 7 ประเภทรางวัล รวม 31 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกลลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างภาพลักษณ์ประเทศในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ในปี 2558 ซึ่งจะเป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน รางวัล PM Award จะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญในการตอกย้ำความเชื่อมั่นและเป็นเครื่องการันตีคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย”

“ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกรมฯ ได้แก่ 1) ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี  2) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทางกรมฯ อาทิ การได้รับสิทธิ์นำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ 3) การได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ ในลำดับแรก เช่นการจัด In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ 4) การได้รับสิทธิ์สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนาและการฝึกอบรมเชิงลึก 5) การได้รับสิทธิ์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust  Mark 6) การได้รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากกรมเป็นประจำทาง mobile application “DITP Connect” 7) การได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ได้รับรางวัล “PM Award Membership List” ซึ่งต่อไปกรมจะจัดกิจกรรมการตลาดให้เป็นพิเศษเฉพาะสมาชิกกลุ่ม หรือจัดโซนพิเศษให้ในกิจกรรมที่กรมฯ จัด เป็นต้น  8) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ หนังสือ PM’s Award Directory นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 9) การได้รับสิทธ์ใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award เพื่อส่งเสริมการขาย ”นางนันทวัลย์กล่าว

01

 

 

ข้อมูลสนับสนุนโดย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
การทำงานหม้อน้ำ
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
การทำงานหม้อน้ำ
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
Review :: Honda City 2014 จัดเต็มทุกการขับขี่
มอเตอร์สตาร์ท