6 กค 2560 – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายยอดพงศ์  สุตธรรม  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก  พร้อมด้วย พันธมิตรสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่  และ สโมสรพนักงาน ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และ มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล ในพิ้นที่ชายแดนภาคใต้  รวมมูลค่าถึง 3 ล้านบาท  พิธีมอบจัดขึ้น ที่ค่ายมณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0031

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0036

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก แม่ทัพภาคที่ 4  พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช เป็นประธานในพิธี

ทางคณะได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 800 ทุน  ทุนละ 3,000 บาท   รวมเป็นเงิน 2.4 ล้านบาท  (สองล้านสี่แสนบาท) ให้แก่นักเรียนในจังหวัดสงขลา และ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน  ยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี

นอกจากนี้  ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์  เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า  ให้ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ทุ่งยางแดง จ. ปัตตานี  นพ. อรัญ  รอกา  และ เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสาคร  จ.นราธิวาส  นพ. ประมวล ทองอินทราช  รวมมูลค่า 600,000 บาท  เพื่อให้การรักษาและบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก พนักงานบริษัทเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย   ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ราบิก้า คอฟฟี่,  พีเอสพี  ทรานสปอร์ต,  และ น้ำดื่มวีด้า

โครงการเอสโซ่เพิ่มรอยยิ้มนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0002

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0038

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0037

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0035

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0034

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0032

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0029

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0028

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0027

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0026

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0025

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0024

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0023

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0022

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0012

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0007

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0006

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0005

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา_๑๗๐๗๑๒_0004

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท