นับวันเรายิ่งเห็นกันมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมการขับรถบนท้องถนนและให้โทรศัพท์มือถือควบคู่กันไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ไลน์ อ่านเฟสบุ๊ค การเล่นเกมส์ การเปิด GPS เพื่อหาเส้นทาง รวมไปถึงการเปิดเช็คอีเมลล์ คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งสิ้น…

“พรบ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551 มาตรา 43 (9) ห้ามมิให้ผู้ขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด มาตรา 157 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 (9) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท”

170127_Mobil_01

จากรายละเอียดในประมวลกฎหมายข้างต้น ขยายใจความเนื้อหาได้ดังนี้

1.การใช้โทรศัพท์มือถือตามกฎหมายนี้ จะครอบคลุมทั้งการสนทนา กดหมายเลขเพื่อโทรฯ ออก กดรับโทรศัพท์ ฟังเพลง เล่นเกม ดูข้อความ รับ-ส่งข้อความ พิมพ์ข้อความ ดูภาพ ถือเป็นการใช้โทรศัพท์ทั้งสิ้น ซึ่งครอบคลุมการใช้งานโทรศัพท์ในทุกๆ กิจกรรมที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถทำงานได้

2.การใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ คือเป็นการใช้โทรศัพท์ตามพฤติกรรมในข้อ 1.ในขณะที่ผู้ขับขี่อยู่หลังพวงมาลัยรถ และรถติดเครื่องอยู่ โดยผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่พร้อมควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ ถือเป็นการขับรถ ดังนั้นแม้รถจะหยุดอยู่ที่ทางแยก หรือรถติดหยุดนิ่ง ก็ถือว่าอยู่ในภาวะขับรถ แม้รถจอดติดไฟแดง รถติดหยุดนิ่งบนถนนก็ถือเป็นการกระทำในขณะขับรถทั้งสิ้น

170127_Mobil_02

3.การใช้โทรศัพท์โดยการถือหรือจับ การที่ผู้ขับขี่ทำผิดตามข้อหานี้มีประเด็นที่สำคัญคือ ผู้ขับขี่จะต้องถือหรือจับโทรศัพท์ในขณะขับรถ จึงถือเป็นความผิด หากเพียงแต่เปิดลำโพง (สปีคเกอร์ โฟน) แล้ววางโทรศัพท์ไว้ข้างๆ ขณะสนทนา หรือเปิดเพลงจากลำโพง แล้ววางโทรศัพท์ไว้ โดยไม่ได้ถือหรือจับโทรศัพท์ ก็ไม่ถือว่าครบองค์ประกอบในการทำผิดตามข้อหานี้

4.กฎหมายยกเว้นเฉพาะการใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา การให้ความหมายของคำว่าอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลาย คือแฮนด์ฟรี หรืออุปกรณ์บลูทูธหูฟังสำหรับการสนทนา ซึ่งไม่อนุญาติให้ผู้ที่นั่งข้างๆ กดหมายเลขโทรศัพท์ให้และยื่นโทรศัพท์แนบหูคนขับในขณะขับรถ ก็ถือว่าไม่ใช่ลักษณะของการใช้อุปกรณ์เสริมที่จะเข้าเกณฑ์ยกเว้นตามกฎหมายนี้ หรือการที่ผู้ขับรถใช้ศรีษะแนบโทรศัพท์ไว้กับไหล่ ก็ไม่ถือเป็นการใช้อุปกรณ์เสริมด้วยเช่นกัน

ในเนื้อหา 4 ข้อที่ผ่านมา สรุปได้ว่าผู้ขับรถห้ามทำอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งสิ้นยกเว้นการใช้อุปกรณ์เสริมเท่านั้น เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อร่วมทางบนท้องถนน เราควรปฏิบัติในเรื่องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถอย่างเคร่งครัด นอกจากจะช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นยังช่วยลดอุบัติเหตุอีกด้วยนะครับ…

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท