Eco Sticker

019_ECO StickerEco Sticker นั้น ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารถยนต์ ต้องดำเนินการติดป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากลหรือที่เรียกว่า ECO Sticker สำหรับรถยนต์ใหม่ทุกคัน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงข้อมูล รายละเอียด คุณลักษณะ คุณสมบัติ และสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับป้ายสกิ๊กเกอร์ข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 190 มิลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 270 มิลลิเมตร หรือขนาดเทียบเท่ากระดาษ A4 ซึ่งจะแสดงข้อมูลรถยนต์ที่สำคัญและครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และเป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตได้แจ้งอย่างเป็นทางการทางภาครัฐ ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เด่นชัด หรือสามารถสแกน QR Code จากโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของตัวรถมากยิ่งขึ้น

ตรงนี้สำคัญอย่างไร ?

เพราะถ้ามีการกำหนดมาตรฐานการทดสอบอย่างเป็นทางการในการหาตัวเลขความประหยัดน้ำมัน เหมือนกับที่ญี่ปุ่นมีโหมดทดสอบที่เรียกว่า JC08 เราก็จะได้รับข้อมูลที่จริงๆ ไม่ได้เมค หรือเป็นการทดสอบแบบไม่เป็นทางการของบรรดาสื่อมวลชน ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ และนั่นทำให้ผู้บริโภคจะได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานที่เที่ยงตรงและแม่นยำเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคัน

 

มีอะไรบ้างบน ECO Sticker และ QR Code

-ชื่อของผู้ผลิตรถยนต์ หรือ ชื่อของผู้นำเข้า ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือนำเข้า เครื่องหมายการค้า

-ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น แบบ หมายเลขตัวถัง รหัสโครงรถ รหัสเครื่องยนต์

-หมายเลขเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ น้ำหนักรถ ขนาดยางล้อ จำนวนที่นั่งปลอดภัย ประเภทเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ โรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

-อุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงาน ได้แก่ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์เสริมทุกชนิดรวมถึงระบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ล้อและยาง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งเข้ากับรถยนต์

-ข้อมูลแสดงสมรรถนะของรถยนต์ตามมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ หรือ ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ อัตราการประหยัดน้ำมันในสภาวะโดยรวม รวมทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งในเมืองและนอกเมือง

-อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2

-ระดับการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก.

-ระดับความปลอดภัยของรถยนต์ ได้แก่ มาตรฐานการป้องกันจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง

-ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ระบบเบรกต้องมีระบบป้องกันล้อล็อก หรือ ABS และระบบควบเสถียรภาพการทรงตัว หรือ ESC

แสดงความคิดเห็นใน Eco Sticker
Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
มอเตอร์สตาร์ท