TOYOTA Dream Car Art Contest 2014

Dream Car Art Contest 2014_1

นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดวาดภาพระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2014” เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน ชั้น 1

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม TOYOTA Dream Car Art Contest” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีช่องทางในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเรื่องเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้พัฒนาการก้าวไกลสู่ระดับเวทีนานาชาติ

Dream Car Art Contest 2014_3

สำหรับผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีในโครงการ TOYOTA Dream Car Art Contest 2014” มีดังต่อไปนี้

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี

ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : .. สิรยากร ทรงผาสุก จากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ในชื่อผลงาน ช้างผลิตน้ำ

ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : .. ธรรมนูญ บุญญานุรักษ์ จากโรงเรียนการเคหะท่าทราย
ในชื่อผลงานรถมังกร

ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : .. ณัฐภูมิ ประจันทะ จากโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
ในชื่อผลงานรถเพื่อนสัตว์

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี

ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : .. วริทธิ์ ถาวรพานิช จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ
ในชื่อผลงาน รถดับเพลิงไฮเทค

ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ..จิรวัฒน์ ยอดสิงห์ จากโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
ในชื่อผลงาน Watpo Massage Car

ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : .. สุดเลิศ เลิศสุดวิชัย จากโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
ในชื่อผลงานรถวัวผลิตนม

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี

ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : .. จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล จากโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา
ในชื่อผลงาน รถปริ้นเตอร์อัจฉริยะ

ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : .. กตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ในชื่อผลงานรถฝนหลวง

ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : นาย ศิริโรจน์ โคตรวงษา จากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
ในชื่อผลงานรถเพื่อความรักและสันติภาพ

เยาวชนผู้ชนะในระดับประเทศทั้ง 9 คน จาก 3 ระดับรุ่น จะได้รับทุนการศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและผลงานของเยาวชนทั้ง 9 คน จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับโลกกับผลงานจากนานาชาติกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ณ ประเทศญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม 2557  และที่สำคัญในปีนี้ ผู้ชนะเลิศ ทั้ง 3 ระดับ รุ่นอายุการประกวด จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน ถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ทั้งนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หวังว่าโครงการประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA Dream Car Art Contest” จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนไทยในการสร้าสรรค์จินตนาการ พร้อมช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านศิลปะ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Dream Car Art Contest 2014_2

แสดงความคิดเห็นใน TOYOTA Dream Car Art Contest 2014
Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
การทำงานหม้อน้ำ
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล