บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้ง มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ขึ้นดำรงตำแหน่ง ‘กรรมการผู้จัดการใหญ่’ แทน มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ซึ่งหมดวาระและได้รับการแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษาบริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  คอร์ปอเรชั่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

170301_TyT_002

มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ‘กรรมการผู้จัดการใหญ่’ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในปีพ.ศ. 2552 และบริหารงานภายใต้ประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยอย่างยาวนาน สามารถผลักดันให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คงความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และก้าวสู่การเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของโตโยต้าในระดับโลก และในปี 2555 มร. เคียวอิจิ ทานาดะ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  คอร์ปอเรชั่น ให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร” ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของโตโยต้าในประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ และให้การสนับสนุนบริษัทในเครือของโตโยต้าในภูมิภาคนี้ ที่สำคัญ มร. เคียวอิจิ ทานาดะ เป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย อันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรและประเทศ

170301_TyT_001

ทางด้าน มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” คนใหม่ ปัจจุบันอายุ 56 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโกเบ และเริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ.2526  ระหว่างการทำงาน มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ยังได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน รวมถึง เคยได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยในฐานะ “ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ่” รับผิดชอบดูแลทางด้านการตลาดที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2551 และล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น รวมถึงดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ภายใต้ประสบการณ์กว่า 30 ปี ทางด้านธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่เคยดูแลทางด้านการตลาดในประเทศไทย ผนวกกับการบริหารงานในระดับสากล จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่ผลักดันให้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เจริญรุดหน้า พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำที่เติบโตเคียงคู่สังคมไทย


 

•  ประวัติ  มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ ‘กรรมการผู้จัดการใหญ่’ คนใหม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ชื่อ  มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ
วันเกิด  10 กุมภาพันธ์  (อายุ 56 ปี)


 

 

•  การศึกษา
2522 – 2526  •  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
2534 – 2536  •  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา


 

 

•  ประสบการณ์การทำงาน
เมษายน 2560  •  “เจ้าหน้าที่บริหาร” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2559 – มีนาคม 2560  •  “ผู้อำนวยการ” TMAP-Japan  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
2553 – 2559  •  “กรรมการผู้จัดการใหญ่” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น
2552  •  “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” สายงานการขายและการวางแผน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์
2549 – 2551  •  “ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการใหญ่” สายงานการตลาด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2544 – 2548  •  “ผู้อำนวยการ” ส่วนงานโครงการเอเชีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
2540 – 2543  •  “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” สายงานบัญชี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น
2537 – 2539  •  “ผู้ช่วยผู้จัดการ” ฝ่ายบัญชี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
2534 – 2536  •  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา
2526  •  เริ่มต้นการทำงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น


 

 

•  ตำแหน่งอื่นๆ
2559 – ปัจจุบัน  •  “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส” บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค ประเทศสิงคโปร์


 

 

Our Facebook Fan Page
Lastest Content
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
VDO Clip
ความโดดเด่น All-New Ford Ranger 2015
เลือกให้ดีเลือกที่เป็นตัวเอง Vios 2014 VS City 2014
การทำงานหม้อน้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบิดและแรงม้า
ความเปลี่ยนแปลง Toyota Revo 2015
รีเลย์ในรถยนต์
เปรียบเทียบ All-New Toyota Corolla Altis 2014 กับ Altis 2013
มอเตอร์สตาร์ท
ชนิดหัวเผาเครื่องยนตดีเซล