news-details

OR เปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “Real RISE of Opportunity ร่วมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง”

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุด ภายใต้แนวคิด “Real RISE of Opportunity ร่วมสร้างโอกาส..เพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ และแนวทางการสร้างอนาคตขององค์กรผ่านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแบบฉบับของ OR โดยร่วมสนับสนุนและสร้างโอกาสที่จะเติบโตเคียงข้างไปกับผู้คน ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OR เปิดเผยว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา OR ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน ผสานความเชื่อว่าธุรกิจแห่งอนาคต คือธุรกิจที่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมจะเติบโตไปด้วยกัน พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้นำหลักการ SDG มาร่วมพัฒนาองค์กร ตามแบบฉบับของ OR ทั้งการส่งเสริมการสร้างโอกาสสำหรับคนตัวเล็ก ผ่านแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อมอบโอกาสในการเติบโตทุกรูปแบบแก่ผู้คน ชุมชน เศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างสังคมที่สะอาด โดยส่งเสริมธุรกิจสีเขียว เพื่ออนาคตด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สำหรับในปีนี้บทพิสูจน์ใหม่ของ OR คือ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสที่เข้าถึง และจับต้องได้ด้วยตัวเลข ภายใต้แนวคิด Real RISE of Opportunity ร่วมสร้างโอกาส..เพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง ซึ่งเชื่อว่าภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้จะเป็นสื่อกลางในการสะท้อนภาพผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ตามวิสัยทัศน์องค์กรในรูปแบบที่จับต้องได้จริง เพื่อแสดงให้เห็นว่า OR ไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจที่มุ่งเน้นการแสวงหาผลกำไร โดยมองว่าผู้คนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากให้เติบโตไปด้วยกัน

 

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “Real RISE of Opportunity” ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ บุคคล ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ OR ได้ร่วมสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ผ่านคำถามว่า “คุณคิดว่า....โอกาสหน้าตาเป็นแบบไหน” โดยนำเสนอให้เห็นภาพจริง ผ่านบุคคลจริง เรื่องราวจริง พร้อมบทสรุปจำนวนตัวเลขของโอกาสที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนทั่วประเทศ รวม 12,809 ชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ชุมชนเกษตรกร ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบสถานประกอบการของ OR เป็นต้น ซึ่งในโฆษณาชุดนี้ ได้ยกผ้าทอย้อมคราม จากวิสาหกิจชุมชนบ้านคำประมง จ.สกลนคร และ ถั่วลายเสือ จากวิสาหกิจชุมชนปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มาเป็นตัวอย่างเรื่องราวในส่วนของโอกาสที่เกิดขึ้นจริงกับชุมชน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดสินค้าไทยเด็ดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaidet.pttor.com/นอกจากนี้ ยังนำเสนอเรื่องราวโอกาสของกลุ่มสตาร์ตอัป ที่ทาง OR ได้ร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตร ช่วยต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย โดย OR ได้ให้คำปรึกษา พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตสู่อนาคตไปกว่า 100 ราย โอกาสที่จะได้ช่วยรักษ์โลกด้วยแผนขยาย EV Station PluZ ให้ได้ 7,000 หัวชาร์จ ภายในปี 2573 เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการใช้พลังงานสะอาด นอกจากนี้ ยังมอบโอกาสสานอนาคตและปลูกจิตสำนึกของคนในสังคม ด้วย โครงการ แยก แลก ยิ้ม ทั้ง 2,012 แห่ง ที่ OR ได้เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีรายได้จากการขายขยะและนำไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชนแล้วกว่า 28 ล้านบาท และ OR ตั้งใจทำให้ตัวเลขของโอกาสเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ตามแนวคิด “ร่วมสร้างโอกาส เพื่อทุกการเติบโต อย่างแท้จริง” ของ OR ผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์โฆษณาชุด “Real RISE of Opportunity” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=x6bbMGeeo18

#OR #โออาร์ #โออาร์5ปี #RealRISEOfOpportunity

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

ปัทมรัตน์ พหิทธานุกร PATAMARAT.B@PTTOR.COM

พัลยมล สมสุทธิ PHANLAYAMON.S@PTTOR.COM

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

พัทธ์ธีรา สุกใส (แตงโม) โทร. 080 562 4719

ณกานดา สุธรรมา (ข้าวปั้น) โทร. 061 945 5949อัลบั้มภาพ


You can share this post!